welkom ZORGAANBOD tarieven links aangesloten bij contact

Iedereen wil graag zorg die is afgestemd op de persoonlijke zorgvraag en waarbij rekening word
gehouden met individuele wensen.
Bij het intakegesprek inventariseer ik samen met de cliŽnt (en zijn of haar familie of wettelijk vertegenwoordiger
indien van toepassing) de zorgbehoeftes en wordt duidelijk welke zorg ik aan kan bieden.
Binnen mijn netwerk heb ik de mogelijkheid om met andere ZZP-ers zorg te bieden. Soms is er ook een
goede combinatie met een instelling mogelijk. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de
zorgovereenkomst en het zorgplan.
Het zorgplan omvat alle gemaakte afspraken omtrent de praktische uitvoering van de zorg en wordt minimaal 2x per jaar
geŽvalueerd om te kijken of de zorg nog wel gegeven wordt zoals de cliŽnt dat zou willen.
In de zorgovereenkomst, worden de zakelijke afspraken opgenomen, bijvoorbeeld afspraken over de uren zorg die
ingezet worden en het uurtarief. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden
bevatten afspraken over bijvoorbeeld het opzeggen van de zorgovereenkomst en de werkwijze.

Ik heb naast veel somatische zorgvragen ervaring opgedaan in de zorg voor cliŽnten met dementie,
cliŽnten met een verstandelijke beperking en cliŽnten met autisme.

Er zijn veel zorgvragen mogelijk:
- hulp bij het plannen van activiteiten,
- begeleiding bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld kleding kopen,
- hulp bij het overzichtelijk opruimen van brieven en papieren van de administratie,

maar ook:
- hulp bij douchen,
- hulp bij het innemen van medicatie,
- hulp bij bloedsuikercontroles en insuline toedienen,
- hulp bij het aantrekken van steunkousen,
- begeleiding bij achteruitgang door ziekte,
- palliatieve zorg en begeleiding in de laatste levensfase.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden waarbij de wensen van de cliŽnt altijd voorop staan.
Neemt u gerust contact met mij op wanneer u specifieke wensen heeft die hierboven niet genoemd worden.

 


     keurmerkzoz
     
KvK: 56768621 Keurmerkregister nr. 7880 Tel: 06-18516202 info@vanegmondzorg.nl
      webdesign: Jan Sneijders